Zasada pomiaru ciśnienia

Zasada pomiaru ciśnienia – ciśnienie względne i absolutne, różnica ciśnień, ciśnienie hydrostatyczne. Dzięki pomiarowi ciśnienia można mierzyć ciśnienie w procesach przemysłowych, różnicę ciśnień, poziom cieczy oraz strumień przepływu.

Dowiedz się jak działa przetwornik ciśnienia absolutnego i względnego Endress+Hauser. http://pl.endress.com/cisnienie