Jakie są zasady rozmieszczania dachówek wentylacyjnych?

Gdzie stosować dachówki wentylacyjne? Czy wystarczy umieszczenie ich w drugim bądź trzecim rzędzie od kalenicy?