Jak rozmieścić na dachu śniegołapy? Czy montuje się je w rzędach?