Prosonic Flow B 200 – najlepszy do pomiaru biogazu

Dowiedz się więcej: https://eh.digital/2NiZjl2
Osad organiczny powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków jest coraz częściej wykorzystywany jako cenne źródło energii. Wytwarzany z niego biogaz jest w stanie pokryć dużą część własnego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną zakładu. Aby zoptymalizować produkcję biogazu w komorze fermentacyjnej, konieczna jest niezawodna i dokładna kontrola tego procesu. Przepływomierz ultradźwiękowy Endress+Hauser Prosonic Flow B 200 zapewnia dokładny pomiar przepływu oraz dodatkowych zmiennych.