Huta Katowice - krótka historia

W kwietniu 2012 r. dąbrowski oddział ArcelorMittal Poland obchodził 40-lecie rozpoczęcia budowy.